A leɛree zu

Yi zie Wikipedia

clear

Ne fo Wikipiideɛ poɔ kpeɛbo waabo yaane!
Yɛŋ duori-zaalaa zie neɛzaa naŋ na baŋ wane o teɛroŋ.
A Dagaare Wikipiideɛ taa la 938 gampɛlɛ, yɛŋ duor-mɔla bɔzie.

A yi zine kyɛ garɛ Atekele

Dagaaba :[1] Dagaaba laŋkpeɛbo ane a kɔkɔre zannoo boɔloo. Dagaaba taa la le ba naŋ maŋ boɔle ba neɛ bēē ta soba ka neɛ tõɔ wɛl ba taa. Dagaaba kɔkɔre la ka ba boɔlɔ ka Dagaare. [2]Ka a wuli ka noba naŋ na yele a kɔkɔre e la Dagaaba. Dagaaba are ko la nenyaga a ba laŋkpeɛbo ane a kɔkɔre zannoo poɔŋ. Noba mine maŋ boɔlɔ la ka a nenyeni e Dagao, ka ba mine meŋ yeli ka Dagara. Ama pãã yi la a zie na o soba naŋ yi, lɛnso ka a boɔloo ba yi taa kyɛ kɔkɔre yeni la o zaa.

...kyɛ bee kane gaa tɔɔre

Atekele soŋ
ABDUL-RASHID HASSAN PELPUO

Abdul-Rashid Hassan Pelpuo e la Ghanaian pɔleteesa kaŋa. Pampana ŋa o na la a begemaala gbɛbɔge naŋ are ko a Wa Central Gbandige naŋ be a Ɔpa Wɛse Irigyin a Ghana poɔ.

......Kyɛ bee Kanne gaa tɔɔre

Fo baŋɛɛ la...?

Zenɛ enfuoni soŋ

Piiluu

Lantaa toma

Wikimiideɛ Mabie Tonnoɔre

Wikipiideɛ waa la yɛŋ duor mɔlɔ zie ŋa zaala toŋtoneba a yi a donɛɛ lamboe zaa naŋ na baŋ sɛge kyɛ maale o poɔ yɛlɛ biŋ soŋ. Ka o die kpoŋ waa a Wikimedia Foundation, toŋtonzie ŋa naŋ tona zaala toma kyɛ la waa die kpoŋ biŋne zaala toŋtoneba mine meŋ toŋtonɔɛ:

Commons
Free media repository
Wiktionary
Dictionary and thesaurus
Wikidata
Free knowledge base
Wikiquote
Collection of quotations
Wikibooks
Free textbooks and manuals
Wikisource
Free-content library
Wikispecies
Directory of species
Wikiversity
Free learning materials and activities
Meta-Wiki
Wikimedia project coordination
  1. https://www.101lasttribes.com/tribes/dagaaba.html
  2. http://www.linguistics.hku.hk/staff/intro_dagPro.htm