Vare le yelbulo

A Gampɛlɛ zu

Yizie Wikipiideɛ

clear

Ne fo Wikipiideɛ poɔ kpeɛbo waabo yaane!
Yɛŋ duori-zaalaa zie neɛzaa naŋ na baŋ wane o teɛroŋ.
A Dagaare Wikipiideɛ taa la 1,570 gampɛlɛ, yɛŋ duor-mɔla bɔzie.

A yi zine kyɛ garɛ Atekele

Dagaaba Dagaaba laŋkpeɛbo ane a kɔkɔre zannoo boɔloo. Dagaaba taa la lɛ ba naŋ maŋ boɔle ba neɛ bee taaba soba ka neɛ tõɔ wɛl ba taa. Dagaaba kɔkɔre la ka ba boɔlɔ ka Dagaare. Ka a wuli ka noba naŋ na yele a kɔkɔre e la Dagaaba. Dagaaba are ko la nenyaga a ba laŋkpeɛbo ane a kɔkɔre zannoo poɔŋ. Noba mine maŋ boɔlɔ la ka a nenyeni e Dagao, ka ba mine meŋ yeli ka Dagara. Ama pãã yi la a zie na o soba naŋ yi, lɛnso ka a boɔloo ba yi taa kyɛ kɔkɔre yeni la o zaa.

...kyɛ bee kane gaa tɔɔre

Atekele soŋ
ABDUL-RASHID HASSAN PELPUO

Abdul-Rashid Hassan Pelpuo e la Ghanaian pɔleteesa kaŋa. Pampana ŋa o na la a begemaala gbɛbɔge naŋ are ko a Wa Central Gbandige naŋ be a Ɔpa Wɛse Irigyin a Ghana poɔ.

......Kyɛ bee Kanne gaa tɔɔre

Fo baŋɛɛ la...?

Zenɛ enfuoni soŋ

Piiluu

Lantaa toma

Wikimiideɛ Mabie Tonnoɔre

Wikipiideɛ waa la yɛŋ duor mɔlɔ zie ŋa zaala toŋtoneba a yi a donɛɛ lamboe zaa naŋ na baŋ sɛge kyɛ maale o poɔ yɛlɛ biŋ soŋ. Ka o die kpoŋ waa a Wikimedia Foundation, toŋtonzie ŋa naŋ tona zaala toma kyɛ la waa die kpoŋ biŋne zaala toŋtoneba mine meŋ toŋtonɔɛ:

Commons
Free media repository
Wiktionary
Dictionary and thesaurus
Wikidata
Free knowledge base
Wikiquote
Collection of quotations
Wikibooks
Free textbooks and manuals
Wikisource
Free-content library
Wikispecies
Directory of species
Wikiversity
Free learning materials and activities
Meta-Wiki
Wikimedia project coordination