Vare le yelbulo

Kofi Anan

Yizie Wikipiideɛ

Kofi Anan e la a Ghana nenkpoŋ kaŋa na zanne do saa ka o yuori yi a tendaa zaa. Noba yaga baŋ o la saŋa na o na da e a US secretary general. Kyɛ pampana o ba la kye te poɔŋ.