Vare le yelbulo

Bachata (dance)

Yizie Wikipiideɛ
A couple dancing bachata

Bachata waa la noba lankpeɛbo seɛre kaŋa a yi a Dominican Republic kyɛ pampana eŋ ka o leɛ pore a donɛɛ zaa. Ba maŋ seɛrɛ o ne a bachata yieloo.

O waaloŋ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Basic side to side step
Duoro kɔre:Bachata basico.gif
Dancers performing the basics of bachata

Bachata e la noba lantaa seɛre kaŋa naŋ maŋ taa wideɛrɛ aneŋ tuuribe kyɛ ka o na baŋ seɛ open, semi-closed bee closed position. A seɛre gbɛdegre la ka fo miiŋ fo meŋa gaa lambori gbɛre boyɔpoi, kyɛ ka fo na baŋ paare ne fo meŋ meŋa endɔɔne lɛ na fo naŋ boɔra. Ka fooŋ sɔre miiŋ fo meŋa 4 aneŋ 8, ŋaa la ka a bachata maŋ taa endɔɔne parɛɛ parɛɛ ka lɛ wulo o ne bolero bee son seɛre tɛɛ tɛɛ.[1] O Seɛre poɔ, a sɔrebo maŋ la 1 te tɔ 3 endaa miibo a gaa lambori gɔɔ sɛŋ, kyɛ ka seŋ neŋ ka a wideɛrɛ piili neŋ o gbɛ gɔɔ, Kyɛ paaŋ la sɔre 5 te tɔ 7 a miiŋ gaa o duri sɛŋ, a piili ne a gbɛ duri. A hip check deɛŋ na baŋ deɛne la ka fooŋ de fo gbɛre feeŋ lɛ ka fooŋ wa piile a zannoo.[2]

A seɛre ŋa endaa leɛrebo na baŋ pare la nuuri meŋ leɛbo a yi a ballroom seɛre mine aŋa salsa bee cha-cha.[1]

Dakoroŋbaŋ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

A yi a yuomo 1990s baaraa sɛŋ, seɛseɛreba naŋ ba a Western world piili seɛrɛ la seɛ paane mine paara ka ba enyuo kyaare lɛ ŋa te yi a bachata music sɛŋ. A aseŋ seɛre endaa leɛ kaŋa naŋ pore da la ka ba boɔla a Bɔrfo kɔkɔre poɔ la "side-to-side step", saŋa kaŋa gba ka ba maŋ paare a "pop” ŋmeɛbo a kyelekpala ŋmeobo saŋa. A nansaale seɛ paane ŋa maaloo ŋa kpoŋ zie te yi la ba naŋ maŋ de yi a yi a partner dances mine naŋ yi ziiri mine, aŋa a Latin aneŋ ana ŋa naŋ ba waa Latin meŋ gba. Zine ŋa a seɛre ŋa mine kpoŋ zie naŋ be la be gba, ka a danweɛ soba ka ba maŋ boɔla a Bɔrefɔ kɔkɔre poɔŋ ka “Western side basic step”.

Ka a West sɛŋ ka ba maŋ boɔla o ka "authentic / Dominican" bachata, a noba wa lantaa seɛre ŋa ti yi la a Dominican Republic zie a yuomo1960s saŋa kyɛ ka ba maŋ seɛ o die bee zie naŋ ba waa gbangbale eŋ, aŋa a bolero, ka o na eŋ maŋ seɛ close embraceTɛmpileti:Citation needed, ka a seɛre maŋ te e a Bɔrefɔ boɔloo poɔŋ skin-to-skin belly-to-belly dutaa. Bachata seɛre zannoo piiloo maŋ kyaare la de fo meŋa maŋ gaane lamboe anaare (lambori, lambori, gaa nimitɔɔre kyɛ de fo gbɛbie kyugi ba teŋe, kyɛ leɛ gaa lambori, lambori, puori kyɛ kyugi ba). A enmiiŋ ŋa enkyere maŋ ye yi la a bolero enmiiŋ zie, kyɛ ka a paaŋ taa gɛrɛ ka kyugi ba aneŋ endaa miiŋ ne yieloŋ pulompulom wa paare, ka lɛ ŋa maŋ vɛŋ ka seɛseɛreba enne maŋ yuoro neŋ a seɛre ne a yiele naŋ maŋ te laŋ o na. A nubɛre na baŋ bɛre gaa la lɛ na neɛ naŋ boɔra a yi o seɛre poɔŋ, a baŋ gbuli laŋ la taa bee a bɛre yuo bee a yuo gaga zaa gba.

Zine ŋa ba naŋ maŋ seɛ la Bachata a Caribbean paaloŋ aneŋ a donɛɛ lamboe zaa, a paaŋ be be saŋa zaa lɛɛ wa ŋa. A seɛre ŋa naŋ uro duoro saa ne o yiele zaa lantaa, lɛ ŋa maŋ vɛŋ la ka seɛre mine duoro ka Bɔrefɔ deme maŋ boɔla ka footwork, seɛre ŋa naŋ maŋ de ne lanleebo ka a soba maŋ viliŋ leɛre yele ayi mine kpakyɛgaŋ ka Bɔrefɔ deme maŋ boɔle a ka close (romantic) aneŋ open position. Bachata waa la seɛre ŋa noba naŋ maŋ seɛrɛ ka ba kyekekpala miine baaloo baaloo lɛ kyɛ maŋ de ba gbɛɛ wa tɔ teŋe sɔrebo poɔŋ (1, 2, 3, gbɛɛ toɔbo). A soba na baŋ la seɛ la a seɛre ŋa a maŋ de endaa do wa sigi biŋ bee ka lɛ gba ba kyibe meŋ (endaa de do saa kyɛ wa sigi biŋ a tuuro a boŋmeɛre dɔɔne ka soba mine gbɛɛ la ka ba maŋ zaa do saa wa sigi).

Variants[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Western "traditional"[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

A yi a yuomo 1990s baaraa sɛŋ, seɛseɛreba aneŋ sakue seɛseɛreba naŋ da be a Western Paaloŋ poɔŋ piili seɛrɛ ka lamboe lamboe seɛ gaa seɛre kyɛ bare aŋa daga seɛ gaa seɛre eŋ. A seɛre ŋa seɛre la ka a soba maŋ gaa lamboe lamboe, a maŋ kyili o seɛ gaa zie gbɛɛ toɔbo zaa saŋa. A seɛre woree te kyaare ne a sakue seɛre piiloo da la ka a seɛseɛreba maŋ seɛrɛ te mare taaba, ka ba kyelekpalahi maŋ miire baaloo baaloo, a tɔ feeŋ lɛ ne "pop" yi a soba kyelekpala a 4th gbɛɛ diibo saŋa (1, 2, 3, tap/hip), kyɛ ka leɛre yaga ba maŋ kyibe eŋ. A seɛre ŋa staale kpoŋ zie zaa maŋ ta yi la a ballroom seɛre kyɛ maŋ wulo endɔɔne aŋa dips maŋ waa la a kpoŋ. Ŋaaŋ da waa la a seɛ paalaa dɛŋdɛŋ soba a bachata music poɔŋ a da be sakue seɛre kpoŋ zie poɔŋ a pore a yi a Dominican Republic paaloŋ puoriŋ.

Ba la waa ne la seɛre parɛɛ kaŋa a yi a western deme "traditional" puoriŋ ka ba boɔla ka Bachatango. A seɛre ŋa waa la seɛre mine ba naŋ maŋ seɛrɛ lanna taa a be a Turin, Italy, ka o maŋ taa seɛre endɔɔne feeŋ lɛ yi a western "traditional" te lanneŋ a mine taaba yi a Tango aŋa a tango seɛre.

Bachatango[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Bachata fusion[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Sommo yizie[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Yeŋe linkiri[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

  1. 1.0 1.1 https://en.wikipedia.org/wiki/Bachata_(dance)#cite_note-FOOTNOTESellers2014-1
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Bachata_(dance)#cite_note-FOOTNOTESowell2014-2