Vare le yelbulo

United State Of America (USA)

Yizie Wikipiideɛ

United State Of America O e la teŋ kpoŋ kaŋa na be a teŋdaa na poɔ ka neɛ zaa baŋ ba boɔlo USA. O taa la gɔvemɛti na kaara a teŋɛ na , O poɔ LA ka Ghana maŋ gaa te de libie bee nyɛ ba sommbo yi wanne ka ba wa maale neŋ a teŋɛ. Ba taa la boma.