Vare le yelbulo

Saa Mine Bebiri ( Father's Day)

Yizie Wikipiideɛ

Saa Mine Bebiri e la a bebiri na ba naŋ ma moore bedɔgreba ane ba naŋ taa a ba biiri velaa, a kaara ba zu ka ba naŋ tõɔ baa a e bioe noba. A kyu ŋa e la a kyu na seŋ ka be-saa zaa na tõɔ kaa o bie bee biiri zu velaa la ka ba moorɔ. A kyu ŋa ma di la yuoni zaa a Gyɔɔne kyu poɔ bebie pie ane anii zaa poɔ yuoni zaa.[1][2] A kyu ŋa meŋ ma e peɛnoo Bebiri kaŋa ko bi-dɔgreba ane tontoneba zaa ka ba peɛne kyɛ di a kyu ŋa ne poɔpeɛloŋ.

A Kyu Ŋa Tonɔ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Saa mine kyu ŋa taa la tonɔ yaga ko bi-saa mine bee dɔgreba ka ba leɛ tõɔ baa iri a kaa ba biiri zu ka ba naŋ ba wa daŋ erɛ togitogi zaa.[1]

A meŋ maŋ wullo la yɛŋ kaŋa ko noba na baŋ dɔge sere bee na baa taa biiri, ka Zane yɛŋ kaŋa yi a kyu ŋa poɔ ka nedaare kaŋa ba meŋ wa tõɔ kaa ba meŋ biiri velaa.

Noba maŋ baŋ laŋ la taa a de kyɔɔtaare ko a bi-saa mine, a lɛ meŋ maŋ wullo la yele kaŋa a baa paaba zie.[3]

Aŋ La Na Baŋ E Bi-Sãã[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Neɛ zaa naane na baŋ e bi-sãã see ka o soba ta taa bu kaŋa bee e yɛlɛ mine bi-sãã zaa na seŋ ka o e, a saŋ na ka o soba naŋ ma baŋ tõɔ boɔle o meŋɛ bi-sãã. Dɔɔ na taa pɔge a taa biiri a kaara ba zaa zu velaa la ka ba boɔlɔ dɔɔ, bonso o di la o konoɔre velaa a koɔrɔ.[1][4]

Sommo Mine Yizie[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

  1. 1.0 1.1 1.2 https://www.almanac.com/content/when-fathers-day
  2. https://www.history.com/topics/holidays/fathers-day
  3. https://www.history.com/topics/holidays/fathers-day
  4. https://www.timeanddate.com/holidays/common/father-day