Vare le yelbulo

Frevo

Yizie Wikipiideɛ
Frevo
Subclass ofprocess Maale eŋ
Has useauthentication Maale eŋ
Useslogin Maale eŋ
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/login Maale eŋ
Opposite oflogout Maale eŋ
Frevo
Subclass ofprocess Maale eŋ
Has useauthentication Maale eŋ
Useslogin Maale eŋ
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/login Maale eŋ
Opposite oflogout Maale eŋ

Frevo e la seɛre ne yieluŋ gɔɔroŋ na yi Recife, Pernambuco,Brazil yipɔge a lanne Brazilian Carnival. A yelbiri frevo yi la frever, a Portuguese yelbiri ( to boil) poɔ. Ba yeli ka a frevo kɔne na veŋ la noba kyɛle kyɛ ka seɛserebe e ŋa ba kpaara la a teŋɛ soga. A yelbiri frevo naŋ de a fervo yieluŋ ne a frevo seɛre.

Yiibuzie[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

A frevo yieluŋ la wa fɔrɔ. A 19th dakoroŋ na baaroo, bands naŋ yi Brazilian Army kyɛ be a Recife teŋɛ poɔ piili a yipɔge  ŋa a maŋ are Carnival. A yi la a carnival yiibu meŋɛ kyaare la Catholicism  naŋ maŋ puoruu deɛne ne kultaa yiele meŋ. Kultaa deme naŋ naŋ baara la maŋ taa a band neɛ zaa naŋ baŋ ne naŋ maŋ tagera noba gyamaa waane ne a noba a sori poɔ kyɛ a ba kɔɔre kyɛ ka noba piile mana a kaŋa zaa band biɔraa. A zaa ayi na noba gyamaa naŋ noŋ la a Espanha ( mening Spain), naŋ yi Spanish a 14th dakoroŋ. A band piele mana la taa kyɛ piele ŋmeɛrɛ yaga ka kɔnɔ yiri yaga yaga meŋ.

Ka ba na bare a zɔɔre, a polisiri maŋ piele digere la a nyɔgerɔ ba yaga zie a tigiri saga. Ba maŋ wa tasoga e la boŋɛɛ a taa kataweɛ kyɛ bare sɔɔre a digire a seɛre. A seɛre leɛ e la o yoŋ seɛre ka o na la a frevo seɛre.

Baabo[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Frevo e la yuomo 100 (1907) ka o baa la a  wagere ŋa zaa kyɛ waa a ŋaa o naŋ waa pampana.

Seɛre.

Frevo baaŋɛ la a leɛre a capoerira kpɛ la a quasi-acrobatical seɛre.  A seɛseɛrɛ zaa maŋ mɔɔrɔ la ba mɔɔbo ka ba eŋ seɛbaalaa ba seɛre poɔ maŋ maŋ boɛrɔ naroo pãã, faga, dɔgroŋ sagebo ne lɛerebo kyɛ ka a zɔɔre a laŋkpole ayi na a yi faga zɔɔre a gaa aesthetical zie. Frevo seɛre seɛbo taa varoo, gbɛɛ leɛre weɛo ane aine kaŋa.

Frevo seɛre pampana waa la passo kyɛ ka frevo seɛseɛrebɛ waa passistas. A passistas bonsuuri meŋ maŋ maale yi la bebiri zaa bonsuuri naŋ seŋ ne a seɛre. A meŋ maŋ nimikaare maŋ viele la ka na baŋ nyɛre a noba poɔ.

A kataweɛ me baa yi la bebiri zaa sogeloŋ  ne daare nyɔgebo zie meŋ naŋ kyaane. A kataweɛ yaaloo meŋ poɔ la a seɛre poɔ a erɛ acrobatic ne ba ne naroo boŋyeni. A ba e mɔlɔ ka fo nyɛ passistas ka lɔɔrɔ kataweɛ saseɛ poɔ, a seɛ seɛre kyɛ la nyɔge a. Ba maŋ la te la kataweɛ turi ba gbɛɛ seŋ. A kataweɛ seɛre mɔlɔ zaa la ka ba teɛre korɔ taa ne nɔ.

A piile 1950s, Nascimento la a neɛ kaŋa naŋ taa sommo yaga wa ne a passo. Ba yeli ka ba de la seɛre 100 poɔ a ba seɛre na poɔ. O na meŋ la piele a Frevo sakuuri dendeŋ a Recife a yuoni 1990s poɔ. A passista enfuoni e la boŋkpoŋ kaŋa a carnival Pernambuco poɔ.

American pop-star Cyndi Lauper e la frevo seɛseɛre be la ka o maŋ kyɛ o yieluŋ ba naŋ boɔlɔ "Maybe He'll Know".

Yieluŋ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Frevo-de-rua

Frevo-de-Rua (Street Frevo), o muni zaa ae  "frevo" yelbiri poɔ e la boŋmeɛre gɔɔloŋ,  naŋ maŋ ŋmɛ , fiery fast tempo ne  brass boŋŋmeɛre , ba naŋ boɔlɔ  trumpets, trombones, saxophones, ne  tuba. American tobo  naŋ yi ne polka.

Sori  Frevo boŋmeɛre

Brass section

Trumpet

Cornet

Flugelhorn

Trombone (valved and/or slide)

Lanne Bass trombone

Mellophone

Tuba

Euphonium

Sousaphone

Saxophones

Tenor saxophone

Alto saxophone

Soprano saxophone

Marching dɔgeroŋ

Snare gaŋgaa

Bass gaŋgaa

Clash cymbals

Surdo

Repinique

Frevo-de-bloco

Frevo de Bloco  meŋ e la yieluŋ ne deɛne naŋ taa boŋŋmeɛre. Capiba da a yieluŋ maala neɛ naŋ baŋ ne o gɔɔloŋ, kyɛ neɛ meŋ na baŋ yeli la Getulio Cavalcante meŋ deni yɛlɛ.. Claudionor Germano (yieluŋ kyeɛrɛ ) ne Antonio Nóbrega (yieluŋ kyeɛrɛ ne seɛseɛre) la a bayi naŋ yi a Frevo de Bloco deɛne zie.

Frevo de trio (frevo baiano)

A frevo diibu maaloo e fee, kyɛ gbɛɛ yaga a ba maŋ taa pennoo  kyɛ taa a Bahian-guitars, gaŋgaa, bass, electric guitars, gyilebie ne yieluŋ kyeɛrɛ. A gɔɔloŋ ŋa baa la a yuoni 1950s  Bahia poɔ, a yi   "Clube Carnvalesco Misto Vassourinhas a Olinda" naŋ ko  a  Salvador (Bahia State) da tasoga ba sage a Trio Elétrico Armandinho, Dodô & Osmar, de la yiibu zie ko a trio eléctrico a Bahian carnival yipɔge, naŋ poɔ a  frevo ne a Western pop rock.

Meŋ la nyɛ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Arrocha

Baião

Chôro

Seresta

Sommo Yizie[maaleŋ | Maale eŋ yizie]