Vare le yelbulo

Dɔɔ

Yizie Wikipiideɛ
Dɔɔ
Subclass ofadult, male human Maale eŋ
Part offamily, male and female Maale eŋ
Followsboy Maale eŋ
Produced soundmale voice Maale eŋ
Unicode character👨 Maale eŋ
Opposite ofwoman Maale eŋ

Dɔɔ la neɛ Naaŋmene na maale bee mɛ ka o ferebo deɛ e yaga te gaŋ neɛ zaa a yeŋɛ zu bon-iri zaa poɔ. Dɔɔ la maŋ de pɔge ka o bare o saa yiri kyɛ gaa dɔɔ ka o kaara o, a lɛ deɛ maŋ vɛŋ ka dɔɔ ferebo toma e aŋa semie ane boɔraa. Nensaala diibu yɛlɛ, yelgyamaa ane teɛroo yoŋ la maŋ pa o zu poɔ neɛ neɛ zaa maŋ kyo ba nimie eŋ dɔɔ.

Dɔɔ Ferebo Toma[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

  • Dɔɔ la maŋ seŋ ka mɛ die eŋ o biiri ane pɔgɔ kyɛ kaara ba zu velaa.
  • Dɔɔ yelle kpoŋ zaa la ka o kɔ ka bondirii bebe ko o yiri deme.
  • O naŋ la so o noba laafeɛloŋ yɛlɛ
  • Ka o soŋ o pɔgɔ ka ba tõɔ dɔge biiri
  • Dɔɔ yɛlɛ zaa bee yelkpoŋ kaŋa la guoloŋ : donne guoloŋ ane a taa ba mone kaŋ
  • O yiri deme bee noba laafeɛloŋ yɛlɛ eɛ ferebo toma ko o.
  • Yɛlɛ yɔnyaabu aŋa peɛroo, yiri maaloo,yɛlɛ maalooane a taa ba mine kaŋ.