Bigruu (Adjectives)

Yizie Wikipiideɛ

Bigruu e la yelbiri kaŋa naŋ maŋ pɛge yuori bee yoleɛre yɛlɛ poɔ ka o kyaane velaa. Bigruu la maŋ soŋ ka neɛ naŋ boma bee yele tɛɛtɛɛ taa eŋaŋ. Ka bomaŋ biŋ bee a gaŋ bee a are, bigruu yelbiri la maŋ soŋ ka neɛ nyɛ a wɛlle. O e la yelbi-pɛgraa naŋ maŋ soŋ ka neɛ tõɔ gyɛle iri o popɛle bone bee boma boŋyaga poɔŋ.

Bigruu parɛɛ (Types of Adjectives)[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

  • Meɛroŋ bigruu: ama maŋ wullo la yuori bee yoleɛre waaloŋ, meɛroŋ bee semmo. Aseŋ: bɛroŋ, yɛloŋ, sɔglaa, zeɛ, wogi, ŋmaa, bile.
  • Soobo bigruu: ama maŋ wullo la ka yuori bee a yoleɛre e la neɛ boŋkaŋasoobo.
  • Aseŋ:
  • i. Ta de a gama na maŋ so a.
  • ii. saabo la be a korodieŋ.
  • Bigruu soore: Ama maŋ soorɔ la soorebie.
  • Aseŋ;
  • i. Nembuo la ɔɔ a nɛne?
  • ii. Yeŋ ka a saabo be?
  • Bigruu Nambona: A bigruu ŋa tɔ a bigebigere maŋ e ŋa o ba baŋ bonna o naŋ bigri bee o ba baŋ a bonna semmo. Aseŋ; i. Neɛkaŋa la boɔle fo. ii. Bookaŋa la waana.