Đờn ca tài tử

Yizie Wikipiideɛ
Đờn ca tài tử Orchestra in Saigon, 1911

Đờn ca tài tử (Chữ Hán:彈歌樂才子) bee nhạc tài tử (樂才子) waa la a yiele gbuli kaŋa naŋ be a Southern Vietnam saaŋkonoŋ yiele poɔŋ. O bonŋmeɛre yɛlɛ waaloŋ leɛ te yiniŋ aŋa a ca Huế bonŋme waaloŋ; aŋa a European deme bonŋmeɛre mine ka ba boɔla a Bɔrfɔ kɔkɔre poɔŋ ka guitar, violin, aneŋ steel guitar ŋa mine la ka ba maŋ ŋmeɛrɛ neŋ. Vọng cổ ("Longing for the Past") waa la a tài tử kɔkɔ noɔ yiele kaŋa naŋ pore, kyɛ ka o ŋmaabo yuoni da waa a 1919 a yi a yiele sɛgedɛgerɛ ka ba boɔla ka ông Sáu Lầu toma poɔ, naŋ be a Bạc Liêu Province a yi southern Vietnam paaloŋ poɔ.[1]

A yuori waabo[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Đờn ca tài tử Orchestra by Nguyễn Tống Triều attended the fair of colonial countries in Marseille, France, in 1906.
Đờn ca tài tử Orchestra in Marseille, France, 1906

A tɛɛme ŋa yi la a Sino-Vietnamese terms nhạc ([[wiktionary:|樂]], ka o muŋ pelaa e ka "music" a Bɔrfɔ kɔkɔre poɔ) kyɛ ka tài tử ([[wiktionary:才子|才子]], muŋ pelaa waa ka "virtuoso"; a Chinese deme eŋ da nyɛ la ka o muni waa ka "gifted scholar" a Bɔrfɔ kɔkɔre poɔ o piiloo saŋa).

Leɛ kaa kyɛ meŋ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Yeŋe linkiri[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

A atekele ŋa kyaare neŋ music genre e la stub. Fo na baŋ soŋ la Wikipiideɛ a paare puoyɛlɛ ka o e kpoŋ.
A Vietnam-kyaarebo atekele ŋa e la stub. Fo na baŋ soŋ la Wikipiideɛ a paare puoyɛlɛ ka o e kpoŋ.

Sommo yizie[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%9Dn_ca_t%C3%A0i_t%E1%BB%AD#cite_note-1 South East Asia p.262 Nhạc tài tử
  • Trần Văn Khê/Nguyễn Thuyết Phong. "Vietnam." Grove Music online.